Klasycy Piosenki Polskiej

Tadeusz Woźniak

 

Tadeusz Woźniak jest autorem muzyki do kilkuset piosenek.

Ponadto inscenizacji teatralnych oraz do kilkudziesięciu przedstawień telewizyjnych, programów poetyckich i filmów. Wkrótce zaczął występy z Markiem Brodowskim, basistą, który z Markiem Blizińskim i Andrzejem Turskim grał w zespole Czterech. Z tą formacją dokonał Woźniak pierwszych nagrań – dla 3. Programu Polskiego Radia, ale i płytowych. Spotkał też wtedy Katarzynę Gaertner. Jej kompozycję z tekstem Andrzeja Waligórskiego zaśpiewał podczas Telewizyjnej Giełdy Piosenki. Niebawem otrzymał propozycję wykonania piosenki ze słowami Agnieszki Osieckiej „Hej, Hanno”. Zagrał ją z zespołem Czterech.
Był również dyrygentem podczas jej najważniejszych wykonań: na Festiwalu Era Nowe Horyzonty we Wrocławiu w lipcu 2013 roku (projekcja na Rynku, z graną na żywo muzyką, zakończona aplauzem na stojąco) i podczas projekcji w 34. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, 13 grudnia 2015 roku (w sali wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie).

 

Strona oficjalna