Piosenka Rosyjska

Kalinka (Rosja)

Kalinka to Zespół Estradowy Białoruskiej Pieśni Ludowej.

Powstał w 2002 roku, ale obecną formę sceniczną przyjął w 2008 roku, z inicjatywy lidera Mariusza Choruży. W stałym składzie grupa liczy 8 osób (6 dziewcząt, lider grupy i instrumentalista), ale często wspiera ich gościnnie dwoje instrumentalistów. Zespół wykonuje utwory przede wszystkim w języku białoruskim, ale też w ukraińskim, rosyjskim i polskim. Połowa jego repertuaru to znane piosenki folklorystyczne, resztę stanowią utwory autorskie. Muzyka „Kalinki” utrzymana jest w nowoczesnej konwencji. Współczesne brzmienie, wzbogacone etnicznym instrumentarium i porywające taneczne aranżacje, przyciągają młodych słuchaczy. Program muzyczny grupy jednak w większości oparty jest na klasycznym folklorze białoruskim, ukraińskim i rosyjskim, przez co staje się równie atrakcyjny dla starszego pokolenia.

 

Strona oficjalna