Bez kategorii

Pomóżmy Artystom!

Krakowska Fundacja Teatralna, w ramach projektu „Pomóżmy artystom”, zwraca się z prośbą o pomoc i wsparcie finansowe spektakli teatralnych, w których zatrudniamy aktorów znajdujących się obecnie w krytycznej sytuacji materialnej i życiowej. Stan pandemii wywołanej wirusem COVID-19 dotkliwie odczuwalny jest także w działalności artystycznej. Jak wiele innych dziedzin życia gospodarczego i społecznego, sfera artystyczna została całkowicie wyłączona z bieżącej działalności. Instytucje kultury zamknięte a ich działalność zawieszona na czas trudny do przewidzenia. Działalność artystyczna adresowana jest do odbiorców; bez nich traci rację bytu, przestaje istnieć. Wyłączenie możliwości spotkań artystów z publicznością, udziału w spektaklach teatralnych i wydarzeniach estradowych dramatycznie wpłynęło na sytuację życiową aktorów i podważyło podstawy prowadzonej przez nich artystycznej aktywności. Organizowane przez Fundację spektakle teatralne dawały dotychczas środki utrzymania artystom w nich uczestniczącym, ale także ich rodzinom.
Krakowska Fundacje Teatralna jest instytucją non profit, nie korzysta z dotacji budżetowych, a wszelkie dochody przeznacza na działalność kulturalną i wsparcie artystów. Pomoc publiczna, przewidziana w tzw. tarczach antykryzysowych nie jest adresowana do tego środowiska zawodowego i niewielu artystów będzie w stanie z niej skorzystać. Niezależnie do etapu pandemii, Fundacja przygotowuje wydarzenia artystyczne które – w zależności od dalszego jej przebiegu – oferowane będą w miesiącach letnich i jesienią bieżącego roku.
Zwracamy się zatem do instytucji samorządowych i innych urzędów, przedsiębiorstw, związków zawodowych i stowarzyszeń o wsparcie aktywności artystycznej poprzez zakup biletów na nasze wydarzenia teatralne.
Naszą akcję popierają Związki Zawodowe Twórców Kultury, Związek Aktorów Scen Polskich oraz Związek Polskich Autorów i Kompozytorów –ZAKR

W imieniu aktorów i Krakowskiej Fundacji Teatralnej apeluję o wsparcie.
POMÓŻMY ARTYSTOM !

Prezes
Leszek Kwiatkowski

LEAVE A RESPONSE

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.